IDEA: Firma TRIGONY ARCHITECTURE & BRANDING oparta została na przekonaniu o korzyści wynikającej ze wsparcia klasycznej pracowni projektowej o doradztwo biznesowe i marketingowe
w zakresie planowania i przygotowania projektu inwestycyjnego. Ujednolicenie rozwiązań na polu architektury i komunikacji wizualnej stanowić ma innowacyjną odpowiedź na wymogi współczesnego rynku.

O FIRMIE: TRIGONY ARCHITECTURE & BRANDING powstała w 2009 roku i oferuje szeroki wachlarz usług klasycznej pracowni architektonicznej, roszerzony o doradztwo inwestycyjne i wsparcie graficzne w procesie przygotowania i komercjalizacji inwestycji.

TRIGONY Sp. z o.o. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy Spółki 6000 PLN, KRS: 0000331918, NIP: 7811838829, REGON: 301138659